0850 219 05 76  info@lifedanismanlik.com
Hemen Danışın
Danışma Formu

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi

 

Amaç: ISO 45001 eğitimi ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarına göre denetçi  vasıflarını karşılayan denetçi adaylarının yetiştirilip, denetimlerin gerçekleştirilmesi için gereken bilgi ve becerinin  kazandırılması.

 

İçerik:    

 • Giriş
 • Arka Plan
 • İSG Yönetim Sistemi’nin amacı
 • Başarı faktörleri
 • PUKÖ döngüsü
 • Bu standardın içeriği
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun kapsamı
 • Liderlik ve çalışanların katılımı
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • İSG Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile etkileşimi
 • İSG Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar

Kazanımlar

 • İSG Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını ve ilkelerini kavrayacaksınız
 • İSG Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlayacak ve yorumlayacaksınız
 • İSG Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile göreceksiniz
 • İSG Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini öngöreceksiniz

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler (Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar, mezuniyet aşamasında üniversite öğrencileri vb.)

 

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. 

 

Kontenjan:  25 Kişi ile sınırlıdır.

 

Süre: 16 saat

 

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2017
Whatsapp Hattı