0 506 816 67 57  info@lifedanismanlik.com
Hemen Danışın
Danışma Formu

NLP(NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) ÖNLİSANS

NLP(Neuro Linguistic Programming),düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

 

NLP NEDİR ?

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

12Saat+Uygulama

 

EĞİTİM DETAYLARI :

 • NLP Nedir?
 • NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri
 • NLP’nin Tarihçesi
 • Etkili İletişim Becerileri Geliştirme
 • Başkalarını Etkileme
 • NLP İletişim Modeli
 • Duygularınızı Yönetme
 • Meta Model
 • Davranış Kalıplarını Anlama
 • Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma
 • Temsil Sistemleri
 • Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkili İlişkiler Kurma
 • İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma
 • Davranış Esnekliği Kazanma
 • Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma
 • Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme
 • Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme
 • Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma
 • Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma
 • Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma
 • Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2017
Whatsapp Hattı