0 506 816 67 57  info@lifedanismanlik.com
Hemen Danışın
Danışma Formu

YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİM VE İÇERİĞİ

KOÇLUK SİSTEMİNE TEMEL BAKIŞ

 • KOÇLARIN DANIŞANLARIN DA KULLANABİLECEĞİ KOÇLUK BECERİLERİ NELERDİR?
  • Koçluk Nedir? Koçluğun Eğitim Sistemindeki Yeri Ve Önemi Nedir?
  • Bireylerin Koçluk Rolü Nelerdir?
  • Yaşam Koçu Kimdir? Yaşam Koçunun yetkinlikleri nelerdir?
  • Eğitimde Koçluk Hizmetlerinin Faydaları Nelerdir?
  • Koçluk Felsefesi ve Disiplini Nedir?
  • Koçluğun Genel Etik Değerleri Nelerdir?
 • KOÇLUK PRENSİPLERİ
  • Danışanlara Karşı Profesyonel Davranış nasıl olmalıdır ?
  • Gizlilik-Özellik
 • KOÇLUK BECERİLERİNE HAZIRLIK
  • Duyguyu Geri Yansıtma
 • KOÇLUK SÜRECİ EĞRİSİ GRAFİK ANLATIMI
  • Zihinsel Hazırlık
  • Ego
  • Seans Çerçeveleme
  • Uyumu Yakalama
  • Empatik Dinleme- Psikolojik Oksijen Verme
  • Anlayış Ve Algılama
  • Kritik Gedik
  • Güçlü Sorular, Gözlemler, Ricalar
  • Yapılandırma
 • KOÇLUK UYGULAMALARI, KOÇLUK DİYALOGLARI

YAŞAM KOÇLUK BECERİLERİ

 • DANIŞANIN DÖNÜŞÜM VE HAZIRLIĞININ TESPİTİ
 • DANIŞANIN BULUNDUĞU YERDE KALMASINA SEBEP OLAN KALIPLARI YIKMAK
 • DANIŞANA YENİ HAYAT MODÜLÜ OLUŞTURMAK
 • NLP BAZLI HEDEF ÇALIŞMASI
 • VİZYON & MİSYON ÇALIŞMALARI
 • BEDEN DİLİ EĞİTİMİ
 • METAFOR ÇALIŞMASI
 • SWOT ANALİZLERİ
 • FARKINDALIK
 • PSİKOLOJİK TESTLER
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ TESTLERİ
 • KUANTUM TEKNİKLERİ
 • OLUMLAMA KURABİLME
 • YAŞAM KOÇLUĞU BİREYSEL PAZARLAMA TEKNİKLERİ
 • YAŞAM KOÇLUĞU KURUMSAL PAZARLAMA TEKNİKLERİ

 TEKNİKLER

 • EFT
 • NLP ÖNLİSANS EĞİTİMİ
 • BEDEN DİLİ DİKSİYON TEKNİKLERİ
 • NEFES TEKNİKLERİ
 • RUHSAL DENGE VE MEDİTASYON
 • SUBLİMİNAL CD HAZIRLAMA

 EĞİTİM SÜRESİ

 • 72 SAAT+UYGULAMA

ULUSLAR ARASI YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKASI AYRICA NLP, EFT VE BEDEN DİLİ DİKSİYON  SERTİFİKALARINIDA SAHİP OLMUŞ OLACAKSINIZ...

-İnsan ilişkilerinde başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız,

-Yaptığınız işten memnun değilseniz, insanlara faydalı işler yapan bir sektörde çalışmak istiyorsanız,

-İnsanlarla ilişkilerinizde kolay empati kurabiliyor, iyi bir dinleyici olmayı başarabiliyorsanız,

-Kişisel gelişim kitapları okumaktan zevk alıyorsunuz, insan psikolojisine ilgi duyuyorsunuz,

-Planlama ve hedef  koyma yetenekleriniz gelişkin mi,

-Yaptığınız işlerde etik değerlere, gizliliğe, profesyonelliğe önem verir misiniz?

  

NLP(NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) ÖNLİSANS

NLP(Neuro Linguistic Programming),düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

 

NLP NEDİR ?

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

 

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

12Saat+Uygulama

 

EĞİTİM DETAYLARI :

 • NLP Nedir?
 • NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri
 • NLP’nin Tarihçesi
 • Etkili İletişim Becerileri Geliştirme
 • Başkalarını Etkileme
 • NLP İletişim Modeli
 • Duygularınızı Yönetme
 • Meta Model
 • Davranış Kalıplarını Anlama
 • Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma
 • Temsil Sistemleri
 • Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma
 • Çatışma Yönetimi
 • Etkili İlişkiler Kurma
 • İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma
 • Davranış Esnekliği Kazanma
 • Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma
 • Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme
 • Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme
 • Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma
 • Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma
 • Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma
 • Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

 

 SUBLİMİNAL TELKİN YÖNTEMİ

 Subliminal Telkin Nedir?

Bu yöntem bilinçüstünü devredışı bırakarak direk bilinçaltına mesaj gönderme yöntemidir. Subliminal müziklerin arka planına çeşitli tekniklerle gizlenmiş olumlama cümleleri vardır. Bu olumlama cümleleri bilinçaltı için özel olarak hazırlanır. Siz müziği dinlerken herhangi bir olumlama cümlesi duymazsınız ancak bu sesler bilinçaltınıza ulaşır.

Ülkemizde bu yöntem daha yeni keşfedilmesine rağmen başta meditasyoncular, yazarlar ve öğrenciler tarafından oldukça rağbet görmektedir. Subliminal mesaj tekniğinin dışında binaural frekans tekniği ile uykusuzluk, konsantrasyon, bedensel ve ruhsal enerji arttırımı gibi çeşitli frekans çalışmalarında mevcuttur.

.

Binaural Beats Nedir?

Binaural frekanslar farklı hz’lerden oluşan iki ses tonunu sağ ve sol kulağa ayrı ayrı yönlendirerek beyni uyarma yöntemidir. Bu teknikle beyin dalgaları alfa, theta, beta, delta ve gama frekanslarına sürüklenmektedir. Beynimiz belli frekanslar aralığında daha kolay konsantre olur, düşünce derinliği ve yeteneği artar, beyinin daha aktiv ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Meditasyoncular ve yazarlar ise bu derinliği konsantre olabilmek ve ilham alabilmek için kullanırlar. Hazırladığımız binaural frekanslar amaca ve kullanım alanlarına göre çeşitlilik kazanmıştır.

.

Bilimsel Etkileri ve Kaynaklar:

Alfa frekansında 10Hz beat oluşturan binaural tonlar insanda relaksasyon esnasında ortaya çıkan EEG’nin alfa frekansındaki bilinç durumuna sürüklemektedir. Kan basıncı düşmekte, seratonin salınımı artmakta ve anksiyete depresyon belirtileri azalmaktadır. (ovid medline sağlık kütüphanesi)

 

Not: Bulgular psikolojik testler ve EEG kayıtlarına dayanmaktadır.

Subliminal Teknikler – Yöntemler kendi içlerinde iki ana gruba ayrılmaktadır. Görsel subliminal mesajlar ve işitsel subliminal mesajlar.

Görsel bilinçaltı mesajlar yoğunlukla reklam, logo, film ve dizilerde farklı visual teknikler kullanılarak oluşturulmaktadır. Görsel subliminal öğelerde genelde, insan gözünün ilk bakışta bilinçli olarak algılayamayacağı, ana resmin içine ikinci bir resim gizlenmiştir. Görsel öğeye bakan birey, gözün ilk bakışta algılayamadığı ikinci resmin mesajını bilinçlice işleyip, sorgulamamaktadır. Buna karşın, bilinçaltı ikinci resmi algılayarak kayıt eder. Böylece “bilincin” sorgulama fonksiyonundan kurtulan ikinci resim doğrudan bilinçaltına yerleştiriliş olur.

Neden Görsel Subliminal Mesaj Kullanılır?

Örneğin bir şirket logosuna karşı farkında olmadan sempati duyulmasını sağlamak, söz konusu logoya karşı olumlu duygular besletmek ve nihayetinde ilgili şirketin marka değerini ve bilinirliliğini arttırma gibi bir hedef bilinçaltı görsel mesajın kullanılma alanına girmektedir.

Görsel Subliminal mesajlarda kullanılan bir diğer teknik ise 25. Kare bilinçaltı görselidir. Bu teknikte, bir filmi seyreden izleyicilere 1 saniyede 24 kare resim göstermek yerine toplam 25 kare resim gösterilir. İnsan gözünün kapasitesi, bireyin, söz konusu 25. Kare resmi bilinçlice görüp, sorgulamasına izin vermez ve 25. Karede bulunan resmin mesajı doğrudan bilinçaltına kaydedilerek, sanki bireyin kendi iç sesinin mesajıymış gibi bir zihin aktivesi oluşturulmaya çalışılır.

Subliminal video veya subliminal resim şeklinde de adlandırılır.

İşitsel bilinçaltı mesajlar yoğunlukla psikolojik tedavi ve kişisel gelişim alanlarında audio teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İşitsel subliminal öğelerde hedef belirli bir konuda bütünleştirilmiş olumlama mesajlarının “bilinç” bariyerine takılmadan doğrudan bilinçaltına ulaştırılmasıdır. Aynen görsel bilinçaltı mesajlarında olduğu gibi, üst öğenin yani farklı bir müziğin, altına ikinci bir öğe yani bilinçaltı mesajları yerleştirilir. İnsan kulağı, birinci öğe olan doğal müziği algılar iken, gizlenmiş ikinci öğe olumlama mesajlarını bilinçlice algılayamaz ve bu mesajlar doğrudan bilinçaltına ulaştırılır.

Subliminal telkin veya subliminal cd şeklinde adlandırılan bu teknikte yegane hedef, bireyin bilinçaltında var olan olumsuz söylem kalıplarını, bireyin lehine işleyecek şekilde yeniden programlamaktır.

 

25 KARE TEKNİĞİ

Reklam ve pazarlama alanında kullanılan subliminal tekniklerden yaygın bir şekilde kullanılanın adıdır 25. Kare Subliminal Mesaj tekniği.

Teknik açıdan incelediğimizde, resimler dizininden oluşan bir videoda (dizi, film, reklam filmi vs.) saniyede 24 farklı resim karesini arkaarkaya gösterime sokarak, insan beyninde hareket algısını canlandırır. Bir diğer deyişle seyrettiğimiz filmler aslında, milyonlarca resim karesinin ardı ardına gösterilmesinden başka bir şey değildir.

 1. Kare subliminal tekniğinde, adından anlaşılabileceği gibi, söz konusu bir saniyelik resim dizinine 25. Resim karesi eklenir ki, söz konusu resimin içeriğini, izleyicinin ortalama video gösterim hızında, bilinçli bir şekilde anlama, anlamlandırma ve zihinsel olarak sorgulama imkan veya kapasitesi yoktur. Fakat bilinçaltı, yirmibeşinci kare tarafından uyarılır ve içerik bilinçaltına kaydedilir.

Yirmibeşinci kare subliminal mesaj tekniğinin altında yatan temel prensip, herhangi bir görsel mesajın, bilinç veya irade tarafından engellenmeden doğrudan bilinçaltına ulaştırılması yatmaktadır. Bir diğer deyişle bilinçaltına yönelik, bir ikna çalışması olarak adlandırılabilir; yirmibeşinci kare subliminal tekniği.

 

 1. Kare ve Etiklik

Yirmibeşinci kare veya herhangi bir başka bilinçaltına yönelik subliminal tekniğinin, etkisi altında kalacak bireyin, rızası veya bilinci dışında uygulanması ne etik ne de yasaldır. Söz konusu subliminal tekniklerin, bireyin karar verme mekanizmasını ve nihayetinde davranış şekillerini etkileme kapasitesi nedeniyle, subliminal tekniklerin herhangi bir kurum veya kuruluşun menfaatleri doğrultusunda kullanımı kesinlikle etik değildir.

Her etkin araçta olduğu gibi, “aracın” insanın lehine veya aleyhine kullanımı, gene insanoğlunun kararları doğrultusunda şekillenmektedir. Bilinçaltı teknikleri, bireysel gelişim ve psikoloji temellli sorunların zihin seviyesinde çözümlenmesinde yardımcı araç olarak psikoloji, psikiyatri, nörobilim, eğitim ve kişisel gelişim alanlarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 1. Kare Subliminalt tekniğinde ve diğer Subliminal bilinçaltı tekniklerinde dikkat edilmesi gereken nokta; kullanılan teknikten ziyade, hangi alanda hangi hedef-niyet çerçevesinde kullanıldığıdır.

Günlük hayattaki iletişimimizi çoğu zaman bilinçli olarak kurduğumuzu zannederiz. Halbuki iletişimimiz büyük oranda bilinçaltımız tarafından idare edilmektedir. İnsanlar iletişim sürecindeki pek çok mesajı bilinçaltı boyutunda algılarlar. Bu eğitimde insanları ikna etmek ve etkilemek için gerekli olan hipnotik dil kalıplarını ve subliminal mesaj tekniklerini öğreneceksiniz. Bundan sonra sadece bilgisayarların değil insanların da programlanabileceğini farkettiğinizde iletişimin buz dağının altında kalan kısmını da öğrenmiş olacaksınız.

İÇERİK:

 • Bilinçaltı nedir?
 • Bilinçaltının özellikleri
 • İletişimin bilinç ve bilinç altı boyutu
 • İletişimde hipnotik süreç
 • Telkinin gücü
 • Zihin yönlendirme
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Subliminal mesaj nedir?
 • Kişiler arası iletişimde subliminal mesaj teknikleri
 • Pazarlama iletişiminde subliminal mesaj teknikleri

 

EĞİTİM SÜRESİ

12Saat+Uygulama

 

 BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

İş ve özel hayatımızın büyük kısmı iletişim ile geçmekte, beden dili de iletişimin en önemli aracı sayılmaktadır. Bu nedenle iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmak aynı zamanda başkalarının beden dilini de doğru gözlemlemek gerekir. Bu program; beden dilini doğru kullanmaya, beden dilinin yanı sıra doğru kişisel imaj oluşturma ve etkili konuşma sanatına yönelik konuları içermektedir.

PROGRAMIN AMACI

Bu eğitim ile katılımcılara;  beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmayı, etkili konuşma sanatı ile daha etkili, daha profesyonel kişisel imaja sahip olmayı sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Dinleme ve konuşma ilişkisi
 • Heyecan yenme teknikleri
 • Vurgu tonlama eğitimi
 • Duyguyu, jesti, mimikleri doğru kullanma eğitimi
 • Sahne, mikrofon, kürsü kullanımı
 • Şiir, tiyatro, hikâye okuma teknikleri
 • Kıyafet ve aksesuar seçimi
 • Dinleme ve konuşma ilişkisi
 • İç ve dış engelleri aşma
 • Konuşma fobisinin yenilmesi
 • Mizahı kullanabilme
 • Etkili bir konuşmada olması gereken unsurlar
 • Gruba hâkimiyet
 • Asalak kelimelerden arınma
 • Doğaçlama kabiliyeti
 • Uygulama
 • İş bulma şansını artırmak

Eğitim sonunda Diksiyon ve Beden Dili Sertifikasına sahip olacaksınız

 

Kimler Katılmalı?

 • Üniversite öğrencileri
 • Yeni mezunlar
 • Kişisel farkındalığını artırmak isteyenler

EĞİTİM SÜRESİ

12Saat+Uygulama

Kariyerinize Katkısı

Beden Dili ve Diksiyon eğitimi ile; daha iyi iletişim kurmanıza yarayacak, kendinizi en iyi ve en etkili biçimde ifade etmenize yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanarak, bu bilgileri uygulamaya dönüştürebileceksiniz.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT bir enerji psikolojisi tekniğidir EFT her tür duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakika veya birkaç gün gibi çok kısa bir zaman içinde ortadan kaldırılması için kullanılır, parmak uçlarıyla bedendeki bazı akupunktur noktalarına dokunulması yoluyla uygulanan bir enerji çalışmasıdır. Bütün problemler, fiziksel ya da duygusal bedendeki enerji akışında tıkanıklıklara neden olur ve enerji dengeli akmadığı için, problem devam eder. Enerjimizi EFT ile yeniden düzenleyebiliriz. Enerjinin düzgün akmasını engelleyen ve enerjimizi durgunlaştıran blokajları ortadan kaldırabiliriz. Enerji sistemini durağanlaştıran ve yavaşlatan, duygulardan arındıkça daha sağlıklı, mutlu ve üretken olursunuz.

EFT kursunda bu tekniği öğrenmeye ve uygulamaya başlıyorsunuz. Temel amacımız hep birikmiş duyguları boşaltmak... Duygular boşaldıkça, değişim başlar. Zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak kendinizi sağlıklı hissedersiniz.

 

PROGRAM İÇERİĞİ;

 • -Tanışma, , EFT noktalarının tanıtımı ve uygulamalar.
 • -EFT nedir?
 • -EFT nin temelleri, Temel EFT Bilgileri
 • -Grup ve birebir EFT Uygulamaları ve Kısa Telkinler
 • -Pratik EFT çalışmaları
 • -Olumlu düşünce geliştirme
 • -Bireysel program oluşturma
 • -Pratik EFT Çalışmaları, Sertifika Töreni ve Geri Bildirimler

 

HAZIRLIK

 • Dersten önceki gün mümkünse alkol almamanızı,
 • Eşofman gibi pamuklu ve çok rahat giysiler giymenizi, çorap giymenizi,
 • Takı ve ya saat takmamanızı,
 • Uykunuzu iyi almanızı öneriyoruz.

 

EĞİTİM SÜRESİ

 • 12Saat+Uygulma

 

EFT

EFT tüm Dünya’da yüz binlerce kişinin başarı ile uyguladığı bir ENERJİ PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ’ dir. Kısaca iğnesiz akupunktur ve duygusal bir egzersiz olarak tanımlayabiliriz. Enerji bedenimizdeki akımlar EFT ile yeniden düzenlenebilir ve bizleri fiziksel rahatsızlıklara kadar götüren enerji akımının blokajları ortadan kalkabilir. Sizi rahatsız eden ve sisteminizi yavaşlatan duygulardan arındıkça daha sağlıklı ve mutlu olursunuz, üretkenliğiniz artar. Sanıldığının aksine sadece psikolojik rahatsızlıklarda değil, tüm fiziksel rahatsızlıklarda bu teknikten yararlanmak mümkün.

 

EFT ile yaşamınızın her alanında oluşan tıkanıklıkları çözebilir, çekim yasaları gereği, vereceğiniz doğru mesaj ve olumlamalar ile sadece sağlığınıza değil, bolluk ve berekete de kavuşabilirsiniz.  Stanford mezunu bir mühendis olan Gary Craig’in 90‘lı yıllarda geliştirdiği bu teknik uygulanabilirliği ve basitliği ile sağlık profesyonellerinden öğretmenlere, yaşam koçlarından ev hanımlarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. EFT kısaca, iğnesiz akupunktur olarak tanımlanabilen ve kolayca uygulanabilen bir tekniktir. Çin’li  Shaolin rahiplerin  5000 – 7000 yıl öncesine varan bilgileri bu öğretime de temel olmuştur.

 

Yaşamımızın pek çok alanında sorun yaşıyoruz, bunlara verdiğimiz tepkilerin niteliği ise yaşam düzeyimizi, sağlık ve mutluluk katsayımızı oluşturuyor. Zihnimizin olumsuz yorumları bazen yıllarca sürüyor, alışkanlıkla düşündüklerimiz bizi mutsuzluğa, başarısızlığa, çeşitli rahatsızlıklara sürüklüyor. Hepimiz başımızdan kötü bir olay geçtiğinde, olumsuz ve derin bir deneyim yaşadığımızda bunun etkilerini yıllarca taşıdığımızı biliriz. Bunun nedeni geçirdiğimiz travmanın enerji bedenimizde bıraktığı tıkanıklıklardır.

"Bütün olumsuz duyguların nedeni bedenin enerji sisteminde meydana gelmiş bir aksaklıktır.”

Bu aksaklık enerjisel olarak giderildiği anda duygusal düzeyde de giderilir ve kişi olumsuz duygulardan kurtulur. Yani zihninizi bilinçle, farkındalıkla programlamanız mümkün. Ana yöntem olarak kullanacağımız EFT, olumsuz duygu ve düşüncelerin nötrleşerek, yeni olumlu düşünce modellerinin zihne kolayca, hemen yerleştirilmesini sağlayan ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir tekniktir.

EFT, Her türlü duygusal ve zihinsel sorunun birkaç dakikada veya aynı gün içinde ortadan kaldırılması amacıyla kullanılıyor. Bu basit yöntem ile tüm yapılan, bir yandan halletmek istediğiniz sorunu zihninizde tutarken ve bununla ilgili duyguların ortaya çıkmasına izin verirken, diğer taraftan parmak uçlarıyla bedendeki bazı enerji noktalarına dokunulmasıyla uygulanan bir tür enerji çalışmasıdır. Bu şekilde enerji meridyenleriniz açılır ve enerjiniz dengelenir, sorunda kalıcı bir biçimde ortadan kalkar. Soruna bağlı olarak başarı oranı %85–97 arasında, alınan sonuçlar hızlı ve kalıcı oluyor. EFT, kolay öğrenilen ve uygulanan bir kendine yardım yöntemidir.

 

EFT HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

 

Olumsuz Duygular: Stres, öfke, korku, kaygı, endişe, acı, üzüntü, suçluluk, güvensizlik, korku, nefret, kıskançlık, fobi, panik atak, depresyon, yoğun endişe (anksiyete), kötü anılar, kâbuslar, suçluluk duygusu, saplantılar…

 

Olumsuz İnançlar:“Şanssızım”, “Yalnızlığa mahkûmum”, “Beceriksizim”, “Kimseye güvenmemek gerek”, “Para bir elimden girer, öbür elimden çıkar”, “Ben sınavı kazanamam” gibi…

 

Duygusal Travmalar: Kaza, deprem, cinsel taciz, zorbalığa uğrama, terk edilme, işten atılma, soygun, yakınını kaybetme, haksızlığa uğrama...

 

Bedensel Sorunlar: Alerjiler, sırt/bel/ omuz ağrıları, migren, kabızlık, şişmanlık, sedef hastalığı, karın ve mide ağrıları, baş ağrısı, kanser, kronik yorgunluk sendromu(CFS), kolit, astım, çeşitli yaralar, kaşıntılar, uyku sorunları, bağırsak problemleri, görme bozuklukları, kasılmalar, idrar sorunları, sabah bulantıları, adet öncesi rahatsızlıklar, terleme, karpal tünel sendromu, artrit, parmak uyuşuklukları, diş sancıları, titreme, multiplskleroz.

 

Madde Bağımlılıkları: Sigara, alkol, yemek, uyuşturucu, alışveriş, çikolata...

 

İlişkiler: Anlaşmazlık, cinsel sorunlar, boşanma, insan bağımlılığı, çocuklar ile iletişim...

Hedef Belirleme: İşyerinde, ilişkilerde, kazanç düzeyinde, başarılacak projelerde, toplumda yer belirlemede, hayat amacını ortaya çıkarmada...

 

Performans Artırma: Sınav, iş, spor, sanat, kolay odaklanma, hafıza geliştirme, yaratıcılık, disiplin geliştirme, topluluk önünde konuşma, verim artırma...

 

Ruhsal Gelişim: Dinginlik, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü geliştirme...

Bunlara ek olarak tüm ruhsal, zihinsel, duygusal ve bedensel sorunlarda uygulanması önerilir.

 

EFT´NİN ÖZELLİKLERİ

 

EFT Uygulamalarının En İyi Özellikleri Söyle Sıralanabilir:

Hızlıdır.Birçok eski ya da yeni duygusal sorun bir saatten az bir sürede tamamen iyileşir, en inatçı tıkanıklıklar bile bir ay içinde sorun olmaktan çıkar.

Etkili ve kalıcıdır.Ömür boyu başa çıkılamamış korkular, takıntılar, derin üzüntüler bütünüyle ortadan kalkar. Kalıcı iyileşme sağlanır.

Yumuşak ve naziktir.Sadece parmak uçları dokundurularak yapılır.

Güvenlidir.Bedende çekme, itme, döndürme gibi manipülasyonlar yapılmaz, iğne batırılmaz, tablet ya da kimyasal herhangi bir madde alınmaz. Bu yüzden, hiçbir tehlikesi yoktur.

Özeldir.Uzun terapi seanslarında tüm yaşamımızı anlatırız, EFT'de ise halletmek istediğimiz soruna odaklanmamız yeterlidir.

Kolaydır. Öğrenmesi ve uygulaması kolay ve basittir, yöntemi kullanacak kişinin psikoloji ya da tip eğitimi alması gerekmez.

Kendi kendine veya bir uzman tarafından uygulanabilir.

Her tür sorun için uygulanabilir.

Yeni tıkanıklıklara yol açmaz.Geçmişimizde yaşadığımız olayların acısını tekrar yaşamamız gerekmez. Birçok psikolog aylar, hatta yıllar süren terapilerin yeni sorunlar getirdiğini, suçluluk, pişmanlık, kendine dönük öfke vb duygular yarattığını kabul etmektedir.

Soruna bağlı olarak başarı oranı %85 -97 arasındadır.

 

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2017
Whatsapp Hattı