0 506 816 67 57  info@lifedanismanlik.com
Hemen Danışın
Danışma Formu

FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

FİNANSIN TANIMI VE AMACI

 • Genel İşletme fonksiyonlarının tanımı
 • Finansın
 • Finansın genel işletmecilik içindeki yeri ve önemi
 • Çalışanların ve finans yöneticisinin yetki ve sorumlulukları

MUHASEBE VE ÇEŞİTLERİ

 • Genel Muhasebe ve tek düzen muhasebe kodları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Yönetim Muhasebesi

FİNANSAL TABLOLAR

 • Finansal tabloların çeşitleri
 • Finansal tabloların Bilanço ve Hesaplarla ilişkisi
 • Gelir Tablosu ve işletme ile ilgili verdiği genel bilgiler,Gelir tablosunu okuma
 • Hesaplar ile gelir tablosu arasındaki ilişki
 • Gelir tablosu ile bilanço arasındaki ilişki
 • Diğer finansal tablolar

FİNANS MATEMATİĞİ

 • Paranın zaman değeri
 • Basit faiz
 • Bileşik faiz

FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL

 • Oran analizi
 • Finansal kaldıraç

SERMAYE YÖNETİMİ

 • Sermaye yönetim ilkeleri
 • Alacak yönetimi(pasif yönetimi)
 • Borç yönetimi (aktif yönetimi)

PLANLAMA VE BÜTÇELEME

 • Stratejik planlama ve hedef oluşturma
 • İş Planı
 • Finansman planı

YATIRIM BÜTÇELEMESİ VE YATIRIM KARARI

 • Geri dönüş süresi
 • Net bugünkü değer
 • İç verim oranı

RİSK YÖNETİMİ

 • Risk Tanımı
 • Risk türleri
 • Risk yönetimi ve aşamaları

FİNANS YÖNETİMİNDE YÖNETİCİLER TARAFINDAN YAPILAN YAYGIN YANLIŞLIKLAR

 • Kısa vadeli finansman ile uzun vadeli varlıkları finanse etmek
 • Risk yönetimi yapmamak
 • Finans yönetimini muhasebeye bağlamak
 • Bütçe yapmamak
 • Finansmanı dikkate almadan aşırı büyümek
 • Diğer fonksiyonel birimleri finansal bilgiden mahrum bırakmak

YÖNETİCİLERE PRATİK UYGULAMA BİLGİLERİ

 • Finansal raporlara bakarak kararın etkinliği nasıl değerlendirilir?
 • Nakit akış tahminleri, bir işletme hakkında neler anlatır?
 • İşletmenin etkinliği nasıl ölçülür?
 • Yönetimin kontrol raporlarını ve kontrol yöntemleri nasıl anlaşılır?

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2017
Eskişehir Web Tasarım