0850 219 05 76  info@lifedanismanlik.com
Hemen Danışın
Danışma Formu

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

Amaç:

Öğrencilerimizin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak hayati önem taşıyor. Onlara küçük yaşlardan başlayarak gerek okul yaşamlarında, gerekse aile, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde farkındalık kazandırmak ister misiniz?

Öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilir, gerçek anlamda başarılı olacakları yolda yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilirsiniz.

 

Kimler Katılmalı:

 • Eğitimciler
 • Öğrencilerle çalışanlar
 • Öğrencilere, hedef belirleme ve başarıya ulaşma konusunda koçluk yapmak isteyenler

 

Katılımcıların Kazanımları:

 • Öğrenciyi geliştirecek süreçleri tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme becerisi kazanacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamında ne zaman danışman, ne zaman takipçi, ne zaman motive eden, ne zaman ideal model olabileceğinizin bilincinde olacaksınız.
 • Öğrencinin yaşamındaki tüm süreçleri dengede tutabilme becerisine sahip olacaksınız.
 • Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarabileceksiniz.
 • Öğrencinin zihnini ve duygusal değişimlerini takip edebileceksiniz.
 • Öğrencinin istenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olabileceksiniz.
 • Öğrencinin iletişim becerilerini artırabileceksiniz.
 • Öğrenciyi ihtiyaç duyduğunda psikolojik boyutta rahatlatabilecek ve yeni bir bakış açısına ulaşabilmesini sağlayabileceksiniz.

 

Sertifika Program İçeriği

 

1.Eğitim içeriğinden bazı başlıklar:

 • Temel Koçluk Becerileri
 • Öğrenci Koçluğunda NLP Teknikleri
 • EFT Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Yaşam çarkı çalışması
 • Koç ve Ebeveyn ilişkisi
 • Testler ve Tanıma
 • Temsil Sistemleri
 • Çoklu Zeka Kavramı
 • Geleceğin 5 Zihni
 • Kişilik Tipolojileri
 • Yeni kuşaklara koçluk etmek
 • Olasılıklar dünyasına bakış
 • Beynin yapısı ve işleyişi
 • İnanç değişim çalışması
 • Hedef çalışması
 • Sınav kaygısını giderme

 

2.Uygulama

Öğrenci Koçluğu Eğitiminde teorik bilgi ile paralel olarak aktarılan her teknik ve bilginin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi için örnek uygulama seansları yapılmaktadır. Böylece Koçluğa adım atan koç adaylarımız eğitimin daha ilk gününden bir ‘Koç’ olmayı deneyimlemektedirler.

 

3.Öğrenci Koçluğu Sertifikasyon Süreci

 • Tüm derslere eksiksiz katılmış olmak
 • Uygulamalardaki performanslar sonucunda başarılı olmak
 • Eğitimin son günü eğitmenin gerçekleştireceği yazılı sınavdan geçer not almak.
 • Bu süreçleri başarıyla tamamlayan koçlarımıza, öğrenci koçu unvanı ve uluslar arası geçerliliğe sahip sertifika verilecektir.

 

4.Eğitim süresi:

72  Saat Eğitim + Uygulama

 

 ÖĞRENCİ KOÇU, KOÇLUĞU

 

Yüzyüze eğitim koçluğu

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini amaçlayan, hedef  koymalarını sağlayan, kaynaklarını daha iyi kullanabilmeleri ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için verilen profesyonel danışmanlık hizmetidir.

 

Öğrenci koçu:

Öğrenci koçu, derslerin içeriği değil öğrenme teknikleri öğretir. Asıl amaç: “Öğrenmeyi öğretmektir.”

Öğrencinin öğrenme sitilini tespit edip, ona uygun öğrenme teknikleri kullanır.(Görsel, işitsel, kinestetik)

 

Öğrencinin neyi yapamadığıyla değil neden yapamadığıyla ilgilenir ve bu duruma öğrenci, öğretmen ve aileyle birlikte çözüm odaklı çalışır.

Öğrenci koçu öğrenciye nasıl motive olacağı, hedefine nasıl odaklanabileceği, zamanı nasıl etkin kullanabileceği, sosyal ilişkilerini nasıl düzene koyabileceği, sınav kaygısını nasıl yeneceği konusunda yol gösterir.

 

Öğrencinin ders, ödev ve sınav takibini yaparak belirli periyotlarda aileyi bu konuda bilgilendirir.

öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına  estek sağlayan hizmettir.

Tamamen kişinin özelinde oluşturulacak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır. Katılımcıların durum değerlendirmesini yaparak;

 • Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
 • Kendine uygun hedefler seçmesini,
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
 • Doğru iletişim kurmasını,
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Her birey başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmak zordur.

Hedefini belirlemiş olmak bir ayrıcalıktır. Yaşam anlamlı hale gelir. Hedef belirlemek kolay bir iş değildir. Hedefinizi belirlediğinizde, sizi boğan sisler dağılıverir. Güneşin pırıl, pırıl aydınlattığı bir yolda yürüyüşe çıkmaktır gerisi. Hele birde tutkuyla bağlandıysanız hedeflerinize, kim tutar sizi…

Öğrenci Koçluğu ne sağlar?

Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Öğrencinin, içsel dünyasında farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur.

 

Aile’ye ne sağlar?

Öğrenci, beklentilerini ve ulaşmak istediği sonucu gerçekleştirmesinde sorumluluk geliştirmelidir. Ancak, aile etkileşimi, bu sorumluluğun paylaşımında önem kazanmaktadır. Başarı bir takım oyunudur. Ebeveynin davranış ve yaklaşımı, onun başarısında önemli bir faktördür. Bugüne kadar öğrencilerle başarı odaklı uygulanan çalışmalarda, başarının tam olarak oluşturulması için ailenin yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumuz yönündedir.Öğrenci, çocukluk ve ergenlik döneminde duygusal bir süreci yaşadığından, doğal olarak duygusal tepkiler vermekte, ebeveynin mesajlarını, davranışlarını önemsemektedir.

Ailenin destekleyen tutumuna birinci sırada ihtiyaç duymaktadır. Etkin aile ortamında iletişim ve ilişkilerin kalitesini arttırmak hepimizin sorumluluğudur. Özellikle çocukların ergen dönemlerinde onları anlamak ve etkin bir paylaşım ortamı yaratmak önem taşır. Hele sınav stresinin de yaşandığı bir süreçte onlara destek olacak yaklaşımlar, başarı için kaçınılmazdır.

Başarı, sadece öğrencinin değil, ailenin de içinde olduğu bir takım oyunudur. Ve hayat başarısına giden yolda okul başarısı önem taşır. Bunun bilincindeyiz ve çocuklarımızı başarıya programlarken, onlarla aile içi iletişim ve ilişkileri de önemsiyoruz. Aile içinde birbirimizle olan ilişkimiz ne kadar sağlıklı ve iyi ise, aldığımız sonuçlar da o kadar mutluluk verici olacaktır.

Anne, baba ve çocuk hep birlikte ekip ruhuyla hareket etmek, sinerji yaratmak, baş başa vererek sorunlarla baş etmek, çözümsel yaklaşımlar geliştirmek ve pozitif iletişim dilini gerçekleştirmek.

 

Hedefimiz;

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlamak,

Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak,

Eğlenerek öğrenme (öğretme), yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak,

Aileye (öğrenci ebeveynlerine) farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak,

Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar konusunda farkındalık oluşturmasına yardımcı olmak,

Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek, evdeki huzuru, etkileşim ortamını arttırmak,

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri için Gelecek Planı

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2017
Whatsapp Hattı